הקדשות

הבניין החדש | הקדשות | צור קשר (ועדת הבנייה)

תודה לך על נדיבותך! אנו שמחים לקבל את תרומתך המכבדת את זכר יקירייך.

למידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם סיימון כהן או אירית גרשוביץ.

לפניך רשימה המפרטת את הפריטים לתרומה שלהם בית הכנסת שלנו עדיין זקוק:

להורדת הרשימה

הבניין והאולם הראשי

שם בית הכנסת 1,000,000

ארון הקודש 400,000

מושבים 150,000

בימה 400,000

מחיצה 120,000

דלת הכניסה 50,000

מדפי הסידורים 36,000

פרוכת (לימי השבוע) נתרמה

פרוכת (לחגים) 60,000

פרוכת (לימים נוראים) נתרמה

עמוד תפילה לחזן 25,000

מערכת מיזוג אוויר TBD

כיסוי לבימה (ליום יום) נתרם

כיסוי לבימה (לימים נוראים) 25,000

לוח "מודים" (לצד הגברים) נתרם

לוח "מודים" (לצד הנשים) 10,000

לוח פרשת שבוע 10,000

נר התמיד 20,000

קופסת עירוב נתרם

תאורה TBD

מזוזות (7) 5,000 לכל אחת

לוח יזכור 25,000

ריקוע על לוח התרומות עץ החיים 5,000

המטבח וחדר הלימוד הגדול

 שם חדר הלימוד הגדול 150,000

פרגולה 75,00

ארונות מטבח ומשטח עבודה 30,000

מקרר 10,000

מתלה מעילים 7,500

ריקוע זהב על לוח התרומות עץ החיים 10,000

ריקוע כסף על לוח התרומות עץ החיים 5,000

חדר התפילה (קלויז)

שם חדר התפילה 100,000

ארון הקודש 50,000

בימה נתרם

מושבים 30,000

שולחנות 18,000

כונניות ספרים (3) 18,000 לכל אחת

פרוכת (לימי השבוע) 36,000

תודה לכם על תרומתכם הנדיבה!