אודות

הצור והצהר: אודות חזון הקהילה

קהילת הצור והצהר נוסדה לקראת ראש השנה תשס”ה. היא קמה מתוך אמונה שניתן וצריך לשלב בין דרך חיים של יהדות אורתודוקסית ובין ערכי הציונות; בין מסע רוחני אישי וקהילתי ובין התחשבות ודאגה לזולת בתוך חיי קהילה תוססים. דרך זו מתאימה, על פי הבנתנו, לחיים יהודים מלאים במדינת ישראל לקראת העשור השביעי לקיומה.

קהילת הצור והצהר רואה את יעודה בהקמת בית קהילתי דתי, רוחני, ותרבותי למען רווחת כלל תושבי צור הדסה ולכל המעוניין בדרכה. לגדול במניין ולצמוח במעשה. לתרום לסביבה ולקדש שם שמים.

קהילת הצור והצהר רואה חשיבות ראשונה במעלה לשיתוף פעולה דתי, רוחני, חברתי, ותרבותי עם ועד ישוב צור הדסה, עם בתי הכנסת הפועלים בצור הדסה, ועם המסגרות השונות ביישוב ובסביבה.

מטרה מיוחדת יש לקהילת הצור והצהר והיא להיות קהילה שבה לילדים ולנוער יש מקום מרכזי ומעמד מיוחד. דגש מיוחד יושם על חינוך למצוות ולמוסר. הקהילה רואה ערך עליון בקיום תפילות ופעילויות מיוחדות לילדים, שילוב הנוער בהובלת התפילה, ולימוד מתמיד, והכל מתוך הבנה שההשקעה בדור הצעיר הוא דבר הכרחי ונכון לטובת עתיד הקהילה ועתיד עם ישראל.

לשם כך, קהילת הצור והצהר הקימה את בית הספר הממלכתי-דתי “לביא”, פתחה סניף בני עקיבא המשרת את יישוב המזלג, תמכה בגנים הממלכתיים דתיים בצור הדסה, ושקדה על הבאת בנות שירות ליישוב. קהילת הצור והצהר תמשיך לתמוך במוסדות לוויין אלו, כחלק מהחזון הקהילתי שלה. ברוח התנדבותית ובגישה פתוחה, הקהילה תרמה לבניית מקווה נשים בצור הדסה, ותמשיך להפעיל את המקווה לרווחתן של הנשים.

חברים בקהילת הצור והצהר ייקראו כל מי שקיבל עליו / עליה את דרכה של הקהילה ושתרם / תרמה בנוכחות, במאמצים, בנטילת אחריות, ובממון לקידום מטרותיה של הקהילה, ומתחייב / מתחייבת לנהוג בשיתוף, כבוד, ובהגינות כלפי שאר חברי הקהילה.

בראש קהילת הצור הצהר יעמוד ועד של ארבעה חברים נבחרים, אשר ינהלו את הנושאים השוטפים. לצד הוועד יכהן רב, אשר יחוד תפקידו יהיה להוביל את הקהילה מבחינה רוחנית, דתית וחינוכית, להנחות את הועד בעניינים הלכתיים, וליטול חלק בקבלת ההחלטות.